Leergeldstichting

In Nederland groeien ruim 300.000 kinderen op in armoede. Dat is 1 op de 12 kinderen en 2 tot 3 kinderen per schoolklas. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

Vanuit Leergeld willen wij deze kinderen laten meedoen! We bieden hen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

https://www.leergeld.nl/

Meedoen via Leergeld kan in principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn. Ouders kunnen bij de lokale Leergeldstichting in hun gemeente een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen.

Maar Leergeld doet méér dan het verstrekken van voorzieningen. De vrijwilligers van de lokale Leergeldstichtingen komen achter de voordeur bij de gezinnen die financiële zorgen hebben. Ook kunnen de ouders, waar nodig, direct doorverwezen worden naar hulp en ondersteuning richting een structurele aanpak van de problemen, zoals schuldhulpverlening en maatschappelijk werk. Hiernaast horen onze intermediairs achter die voordeur over de eventuele structurele belemmeringen die de ouders ervaren. Hiermee kan Leergeld zowel op lokaal als op landelijk niveau een bijdrage leveren aan beleidsveranderingen die de situatie van deze gezinnen structureel kunnen verbeteren.